Zidarstvo in Fasaderstvo Bergant

ursa, tervol, baumit,

Eko Sklad

eko skladPogoji za pridobitev sredstev EKO SKLADA

"za Vas urejemo dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev za EkoSklad"

 

 

 

Slovenski okoljski javni sklad, ki spodbuja razvoj na področju varstva okolja. Z nepovratnimi sredstvi Eko sklad -a lahko financirate del fasade.

Pogoji za pridobitev sredstev

Eko sklad je 11.1.2013 objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za leto 2013 v vrednosti 20,8 mio EUR

Sredstva bodo na voljo tudi za toplotno izolacijo fasad, streh ali stropov enostanovanjskih, dvostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.

Med drugim bodite pozorni na:

Javni poziv 18SUB-OB13
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb:

- ukrep F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe

Debelina izolacije najmanj12 cm (za FKD-S (PTP-035)) in 14 cm (za FKL (FPPL)), …

- ukrep G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi

Debelina izolacije najmanj 18 cm (Unifit 032), 20 cm (Unifit 035), 24 cm (Classic 040), ...

Več na: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html


Javni poziv 19SUB-OB13
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

- ukrep A - toplotna izolacija fasade

Debelina izolacije najmanj12 cm (za FKD-S (PTP-035)) in 14 cm (za FKL (FPPL)), …

- ukrep B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru .

Debelina izolacije najmanj 18 cm (Unifit 032), 20 cm (Unifit 035), 24 cm (Classic 040), ...

Več na: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

 

 

Podjetja s katerimi sodelujemo: